Sex Machine

79.00

Machine იმიტომ რომ იმენა Machine არის 🙈

Sex, იმიტომ რომ შეიდებ და გაიგებ რას ნიშნავს, რომ გჟიმავენ 🙈

♥ ვიბრაციის 6 სხვადასხვა მოდა აქვს.

♥ თავს ატრიალებს 360 გრადუსით და ცალკე კლიტორზე აკეთებს სასწაულებს.

♥ მუშაობს ბატარეებზე, რომელსაც საჩუქარად მოვაყოლებთ.

იყიდე და დაიჩიჯიბე 790 ორგაზმი.