განმანათლებელი

masturbation. Shaking, shaking.

Along with your orgasms and mood, we try to care about your sexual well being and education. That's why we're giving you free vaginal self-tests. This is a PH test that includes a stick to collect the vaginal fluid, reagent strip and the instruction paper.

How to do it: Put the stick inside your pussy, about 3-4 cm deep. Have it in for about 30 seconds and move it left-right so it touches your vaginal walls and gets soaked well. Then take the strip out of the pussy and wipe it on the test strip. Make sure it gets wet with your fluid.
Then wait for about 30 seconds. Instruction paper shows you that yellow = good, but the more it goes towards green the worse. If it turns green, than you should pay a visit to a gynecologist.

Who is it for: If you are a male or you visit the gynecologist on regular basis, than it is logical that you don't need this and we're asking you not to request it so you could leave it to someone who'd use it. A lot of people don't have time, capability or they just don't think about checking their health in their everyday lives. We try to help if this is the case. There is a small chance that the test won't give you any result so we can't be responsible for the test results. We're just trying to help as we can ❤

One thought on “ვაგინალური თვითტესტი/Vaginal Self Test

  1. kandelakitaras says:

    ტრაკში ტყნაური მინდება სულ რა არის რისი ბრალია ტრანსი არ მგონია ვიყო ქალიც მინდა გეი ვარ და თან სულ მინდა ვიღაცამ მომტყნას ტრაკში

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *