წესები და პირობები


ზოგადი განსაზღვრები:

ამ შეთანხმებაში “თქვენ” ხართ მომხმარებელი და “ჩვენ”, Kiku.ge , ვართ მომწოდებელი. ჩვენი საქმიანობის განცორციელების ტერიტორია არის თბილისი, საქართველო. ამ ტერიტორიის გარეთ ჩვენ ვიღებთ უფლებას უარი ვთქვათ მიტანაზე ან დავაკისროთ დამატებითი გადასახადი დანიშნულების თანახმად. გადახდა ყოველთვის უნდა განხორციელდეს წინასწარ. გაყიდვის სერვისი ექვემდებარება მატერიალურ ხელმისაწვდომობას და ის ეხება ყველა მასალას, რომლის შეძენა შესაძლებელია ჩვენი ვებ-გვერდის  ფოტოსურათები და ტექსტი ვებ-გვერდზე არ არის სახელშეკრულებო და შესაძლებელია იყოს მცირე განსხვავებები ფერებში ან მოდელებში, რაც გავლენას არ იქონიებს ხარისხზე.

შეკვეთა :

შეკვეთა მიღებული იქნება ელექტრონული ფოსტის, ტელეფონის ზარის ან ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით. მაღაზია დაუკავშირდება მომხმარებელს და 24 საათის განმავლობაშ მიაწოდებს პროდუქტს. მომხმარებელი იღებს შეკვეთის ნომერს მაშინ, როცა უკვეთავს პროდუქტს. მას შეუძლია სურვილისამებრ – წინასწარ გადაიხადოს თანხა კარტით, ან ისარგებლოს ადგილზე ნაღდი ანგარიშსწორების უფლებით. გადახდა შეიძლება განხორციელდეს საბანკო გადარიცხვით, საკრედიტო ბარათის მეშვეობით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით.

ფასები :

ფასი წარმოდგენილია ქართულ ლარში (GEL) და მოიცავს საგადასახადოს.
ადგილზე მიტანის ფასები ( მიტანა და წაღება) თბილისის მასშტაბით უფასოა. თბილისის ფარგლებს გარეთ შემოსული შეკვეთებიდან კომპანია ღირებულებას დაუმატებს ტრანსპორტირების იმ ხარჯს, რაც საჭირო იქნება ნივთის კონკრეტულ ადგილამდე მისაწოდებლად, დაუკავშირდება მომხმარებელს, აცნობებს და მათი თანხმობის შემთხვევაში, გადახდის განხორციელების შემდეგ გააგზავნის პროდუქტს.

ანონიმურობა:

შესაძლოა რომ საიტზე დარეგისტრირებული მომხმარებლის არც ერთი მონაცემი არ შეესაბამებოდეს რეალობას. მომხმარებელთან ურთიერთობისას ჩვენს ერთადერთ ინტერესს წარმოადგენს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერის ცოდნა, რათა ფიზიკურად მოხერხდეს დაკავშირება და პროდუქტის მიწოდების უზრუნველყოფა. საიტზე რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ მითითებული მონაცემები წარმოადგენს კონფედენციალურ ინფორმაციას და არ გაიცემა მესამე მხარეზე.

გადახდა და თანხის დაბრუნება:

ონლაინ გადახდის შემთხვევაში, ბარათის მონაცემებს ჩვენი ადმინისტრაცია ვერ აფიქსირებს. აქედან გამომდინარე მისი ბოროტად გამოყენება შეუძლებელია. რაც შეეხება პროდუქტის გადაცვლას/თანხის დაბრუნებას: პროდუქტი გადაიცვლება ან თანხა ანაზღაურდება იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებიდან არაუგვიანეს 3 დღეში, მას აღმოაჩნდება დადასტურებული ქარხნული წუნი. პროდუქტის გადაცვლისთვის აუცილებელია, რომ ნივთი იყოს უხმარ მდგომარეობაში.